Aras Kargo Kasımpaşa Şubesi

Sururi Mehmet Efendi Mah. Bahriye Cad. No:62 (Kasımpaşa)
Beyoğlu / İstanbul